Heim

Velkommen inn i smia


SMED Åge Hjortland

Din lokale smed i Vestland

Her videreføres smedtradisjoner.


Smia til Åge Hjortland startet i eldhuset på familiegården på Hatlestrand.

 Les mer om viksomheten her.